Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

 

U NÁS MŮŽETE PLATIT

ZÍSKANÁ OCENĚNÍ

 

 

NAŠI PŘEPRAVCI

 

Podporuje mojeID

AKTUALITY

arr3Virníky NISUS Aero v nabídceNově Vám nabízíme ve spolupráci s firmou NISUS Aero futuristické virníky od této firmy. Pro podrobné... arr3Avionika KANARDIANově Vám nabízíme jako obchodní zástupce firmy KANARDIA kompletní sortiment této zavedené značky za... arr3Termokamery TEMPVISIONNově jsme získali obchodní zastoupení firmy TEMPVISION. Tato firma je světovým lídrem v oboru... arr3ROZBALENO, ZLEVNĚNOV menu "Rozbaleno, Zlevněno" naleznete produkty, které jsme pro Vás zlevnily. Jedná se o produkty...

KONTAKTY

Pavel Přikryl-Czech Pilot Group
Letiště Přerov-Bochoř (LKPO)
75002 Bochoř, Czech Republic
tel: +420 603 754277
info(a)pilot-shop.org

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 2 980 Kč
skladem
naše cena 690 Kč
skladem
naše cena 599 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 1 705 Kč
skladem
naše cena 2 145 Kč
skladem

REKLAMAČNÍ ŘÁD
REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO SPOTŘEBITELE


1. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění (dále jen "Zákon") a popisuje postup, jakým přistupovat při reklamaci zboží pořízeného spotřebitelem od prodávajícího.
Prodávajícím je společnost Pavel Přikryl-CPG, IČO: 74259911, se sídlem Smetanova 917, Hulín 76824 (dále jen "Prodávající").

2. Kupujícím je spotřebitel tj. člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím na koupi zboží, které může být předmětem reklamace.

Práva z vadného plnění:

Kupující si zboží (věc) podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží (věci) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí .Je-li na prodávané věci, nebo jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc užít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Toto potvrzení lze nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.
Nemá-li zboží vlastnosti tj.

a) které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b ) zboží se nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) zboží není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

e) zboží nevyhovuje požadavkům právních předpisů.

Může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží (věci), může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží ( věc) bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Kupujícímu práva z vadného plnění nenáleží:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení zboží (věci) způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použitého zboží( věci) na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy zboží (věci).

Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu., bylo li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení.
Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nabyvatel nemůže vadný předmět užívat.

V případě oprávněné reklamace ( odstranitelné vady) náleží kupujícímu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Uplatnění reklamace:

1. Reklamaci lze uplatnit u určené osoby prodávajícím tj. odesláním na poštovní adresu Pavel Přikryl-CPG, Smetanova917, 76824 Hulín. V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu se za den přijetí Reklamace považuje den obdržení poslední součásti Zboží Prodávajícím.

2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

3. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

4. Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:
- vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením či použitím
- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
- bylo použito nesprávné či nelegální programové vybavení, nebo nesprávný spotřební materiál,
- byla vada způsobena působením počítačových virů,
- byla vada způsobena zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN,
- byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů,
- bylo zjištěno zanedbání péče nebo předepsané údržby výrobku

5. Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:
- že se vada vyskytla v záruční době - za tímto účelem Kupující předloží řádně a čitelně vyplněný záruční list, a to v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než zákonná
- že kupující koupil výrobek od Prodávajícího.
- že je výrobek vadný, za tímto účelem Kupující popíše závadu a předloží vadný výrobek

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

Závěrečná ustanovení:

1. Tento reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1. 1. 2014. Prodávající si vyhrazuje právo jeho změny.